Meldplicht medische klachten tijdens sollicitatie?

top_admin Preventie

Een werknemer heeft tijdens een sollicitatiegesprek zijn chronische lichamelijke klachten niet benoemd. Nu zit hij ziek thuis. Kunt u als werkgever nu de loondoorbetaling stoppen of hem zelfs ontslaan?
Naar gezondsheidsklachten vragen mag niet. Maar uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt wel dat een sollicitant verplicht is om bepaalde gezondheidsklachten te melden in een sollicitatiegesprek. Het gaat dan alleen om klachten waarvan hij weet dat die hem ongeschikt maken voor de functie waarnaar hij solliciteert. Het moet ook gaan om klachten die op dat moment bekend waren of waren te voorzien. Als na indiensttreding een kwaal verergert die op het moment van de sollicitatie geen belemmering vormde voor de uitoefening van de functie, waardoor de werknemer die niet meer kan uitoefenen, is de meldingsplicht niet per definitie geschonden. Indien spreekplicht wordt aangenomen, dan kan dat leiden tot verlies van de aanspraak op loonbetaling bij ziekte of zelfs tot ontslag. De vraag is dus of ten tijde van het sollicitatiegesprek te voorzien was of de klachten de werknemer zouden belemmeren om de functie uit te oefenen. Heeft hij de functie enige tijd naar behoren verricht (zonder dat de kwaal hem belemmerde), dan verliest de werkgever zijn beroep op spreekplicht, blijkt uit de jurisprudentie.