Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet 1 juli 2017

top_admin Arbowetgeving

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet 1 juli 2017

  • Basiscontract Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
  • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
  • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
  • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker (verplicht aanwezig binnen een bedrijf bij 25 en meer werknemers) en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
  • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgever en werknemer zijn samen zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

  • Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker. Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

  • Beter onderkennen en melden beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

  • Meer preventie

In de eerste plaats de invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.

De preventiemedewerker krijgt een belangrijke rol. De benoeming van de persoon van de preventiemedewerker