Ziekteverzuim Nederland 2019

Martina Story Nieuws, Preventie

ZIEKTEVERZUIM NEDERLAND 2019

Het gemiddelde ziekteverzuim in de tweede helft van dit jaar is gestabiliseerd en komt uit op 4,2 procent. Met name de MKB voert dit positieve cijfer.

Voor het eerst in een paar jaar is het ziekteverzuim niet toegenomen, maar stabiel gebleven. Met name de MKB (minimaal 200 werknemers) laat een lager cijfer zien ( 3,8 procent). Bij grotere bedrijven lig dit percentage een stuk hoger ( 4,9 procent).

STRESS Van het langdurig verzuim, langer dan 42 dagen, wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten. In totaal is 25 procent van het langdurig verzuim stress gerelateerd. Met name de leeftijdsgroep 25-44 jaar heeft het mentaal moeilijk. Een derde van het langdurige verzuim binnen deze groep valt uit door stress. Bij werknemers boven de 55 jaar ligt dit percentage een stuk lager op 15 procent. Bij deze groep speelt juist weer fysieke klachten een grote rol.

PREVENTIE Ondernemers maken zich zorgen om het hoge percentage verzuim als gevolg van stress/ burn-out.  Hier kunnen werkgevers en werknemers iets aan doen; niet wachten tot het te laat is, maar structureel preventieve maatregelen nemen. Probeer vroegtijdig signalen te herkennen, maak het bespreekbaar, kijk wat de stressbronnen zijn. Maak hier richtlijnen voor, geef leidinggevende tools om dit te herkennen en te sturen. Wacht niet met inschakelen hulp, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfspsycholoog en/of bedrijfsarts.