Versoepeling aangepaste dienstverlening Daadkracht Arbo per 1 juli 2020

Martina Story Geen categorie

Sinds 1 juli 2020 kunnen wij onze dienstverlening stapsgewijs weer fysiek uitvoeren. Vanzelfsprekend volgen wij hierbij de richtlijnen vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De betreffende werkgevers en werknemers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Hun vaste contactpersoon bespreekt per situatie hoe hiermee om te gaan.

Spreekuren vanaf 1 juli 2020 zijn bij voorkeur nog steeds telefonisch of via videobellen, tenzij de situatie anders vereist. Afhankelijk van de situatie bespreekt onze casemanager of een fysieke vervolgafspraak onder de geldende voorwaarden wenselijk/mogelijk is.

Tevens starten we weer met (gezondheids-)onderzoeken weer. Dat houdt in dat onder andere werkplekonderzoeken en Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) weer gefaseerd ingepland worden. Ook hier geldt, in overleg met werkgever en werknemer en met inachtneming van de geldende richtlijnen.