Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet 1 juli 2017

top_admin Arbowetgeving

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet 1 juli 2017 Basiscontract Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker (verplicht aanwezig …