Teamwork met de bedrijfsarts

Daadkrachtige verzuimbegeleiding en preventie

Basiscontract arbodienst verzuimbegeleiding

Meedenken met uw bedrijf is zo essentieel, dat dit vanzelfsprekend inbegrepen is binnen de basisovereenkomst voor onze arbodiensten. Binnen het basiscontract kunt u rekenen op onze korte lijnen, snel contact, regie van het verplichte verzuimproces, advies en ondersteuning, telefonische ondersteuning en verzuimprotocol. Ook denken we mee in het sociaal medisch team en de OR.

Wilt u de gehele regie overdragen? Of wilt u liever zelf de regie voeren en alleen advies en ondersteuning bij specifieke vraagstukken? Wij werken op een manier die bij uw organisatie past.


Door onze manier van werken, snel handelen en korte lijnen binnen ons team van zorgverleners, zorgen wij ervoor dat het verzuim zo kort mogelijk is. Ook kijken we naar de mogelijkheden van de medewerker. Wat kan iemand nog wel?

Vaste casemanager

Uiteraard krijgt u een vaste casemanager en bedrijfsarts, dat is wel zo prettig in de communicatie. Wij bekijken per casus waar het consult het beste kan plaatsvinden, bijvoorbeeld op één van onze locaties, op de werkplek of bij uw medewerker thuis. Controlerende huisbezoeken zijn voor ons een normale aangelegenheid.

Daarom Daadkracht bedrijfsarts en verzuimbegeleiding

Verzuimprogramma

Het bijhouden van het verzuim zorgt voor een flinke actielijst van (wettelijke verplichte) stappen. Met ons verzuimprogramma Verzuimsignaal van Visma heeft u overzicht. U verliest geen dossiers uit het oog en voorkomt daarmee boetes van het UWV. Het programma bevat het hele stappenplan incl. belangrijke deadlines. Ook heeft u eenvoudig inzicht in verzuimpercentages en andere belangrijke statistieken die u helpen bij verzuim en preventie.

Goede preventie is van invloed op verzuim

Om verzuim naar beneden te krijgen, heeft u een plan nodig. Wat voor ons als arbodienst vanzelfsprekend is, kan voor u net een blinde vlek of nieuw zijn. Daarom gaan we altijd langs. We kennen de cultuur van uw bedrijf en zijn close met de HR-manager.

Hoe voorkomt u verzuim?
Ervaren uw medewerkers een prettig en veilig gevoel op de werkvloer? Wij helpen u graag met advies bij zulke vraagstukken. Een aantal van deze preventieve zaken zijn in Nederland bij wet verplicht.

Veel arbodiensten bieden deze diensten aan via externe partijen. Omdat wij alle diensten vanuit ons eigen team bieden, zijn de lijnen kort. We hoeven niet te wachten op een derde partij, en stemmen onderling af. En dat merkt u in de snelheid waarmee wij acteren.

Verzuimpreventie is het allerbelangrijkste. Hieronder vallen wettelijk verplichte activiteiten. Met een goede inventarisatie en een helder plan, zetten we de belangrijkste eerste stap om verzuim te voorkomen en/of verzuim te beperken.

Wat valt er onder preventie?

Persoonlijke aandacht en periodieke evaluatie

Verzuim kost geld én het veroorzaakt onrust binnen uw organisatie. Wij zijn flexibel, adviseren en pakken datgene op wat ons opvalt. Die signaalfunctie blijkt in de praktijk heel waardevol omdat u hiermee (langdurig) verzuim kunt voorkomen. Daarom geven wij ook trainingen voor HR-managers en leidinggevenden: wat mag er wel, wat mag er niet? Hoe kunt u onrust voorkomen? Hoe voorkomt u verzuim en hoe kunt u dit signaleren? Dat levert vaak waardevolle inzichten op.

Ogenschijnlijk kleine kwesties – zoals het ontbreken van een functiebeschrijving – kunnen ongemerkt leiden tot (frequent) verzuim. Dan schakelen we desgewenst onze HR-ondersteuning of onze mediator in om de lucht te klaren.

‘The devil is in the details’ luidt het spreekwoord en dat geldt ook voor verzuim. Wat voor u klein lijkt, kan voor een medewerker een wereld van verschil maken.

Janita van Tongeren

“Veel mensen zijn niet verzekerd voor fysiotherapie. Vaak zien we bij productiemedewerkers klachten aan het bewegingsapparaat. Door de bedrijfsfysio in te schakelen, bespaart u kosten vanwege uitval van uw medewerker. We nemen drempels weg. Met onze korte lijnen hoeft uw medewerker niet lang te wachten. De fysiotherapeut krijgt de juiste informatie en kan daardoor snel en adequaat behandelen. Een win-win voor uw organisatie, en voor uw medewerker!”