Moet ik een RI&E opstellen?

Als werkgever wil je de beste en meest veilige werkplek creeren voor je medewerkers. Werkgevers zijn verplicht, de vraag hoe zij dit willen bereiken op te schrijven in een plan. Dit wordt de RI&E, Risico inventarisatie en evaluatie genoemd. Een plan waarmee werkgevers alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart brengen en aangeven hoe zij de risico’s zoveel mogelijk willen beheersen. In eerste intantie lijkt dit weer een extra administratieve verplichting voor de werkgevers. Echer is ons inzienst het doel van deze extra verplichting goed. Het zorgt er namelijk gericht voor dat een werkgever gezondheidsklachten onder medewerkers terugdringt en wat ook weer hoge kosten kan voorkomen (denk daarbij aan onnodig verzuim, schadelast enz).

Met de RI&E kunnen mogelijke arbeidsrisico’s worden beheerst, wat bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving. Als ondernemer heb je er belang bij dat je werknemers fit en energiek zijn, dan zijn ze ook productiever en daarmee van grotere toegevoegde waarde voor het bedrijf. Het beschikken van de RI&E is al 25 jaar wettelijk verplicht. Mocht je hier als werkgever niet over beschikken kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Werkgevers die nog geen RI&E hebben, kunnen bij ons een offerte aanvragen. Onze veiligheidskundige kan de gehele RI&E inclusief plan van aanpak voor u opstellen. Maar u kunt hem ook zelf opstellen (wanneer u een kleinere organisatie bet) en deze door ons laten toetsen.

Recente berichten

Verzuim heeft een oorzaak

Pas als iemand die eigenlijk weg wil zich ziekmeldt kom je erachter dat hij of zij niet op de juiste plek zit. Zo zat dat ook bij Marieke. Zij redde het niet meer en meldde zich ziek

Lees verder